تجزیه و تحلیل آمار سئو از Tikban.com به عنوان یک پروژه و ارائه راه حل های بهبود ازجمله:

– سئو فنی و تکنیکال
– تدوین استراتژی سئو داخلی و انجام آن
– مبارزه با اسپم و محتوای کم کیفیت سایت تیک بان
– ایجاد استراتژی لینک سازی و سئو خارجی و انجام آن
– انجام KPI های در نظر گرفته شده تحت کمپین های سئو
– ایجاد مستندات کامل برای تغییرات
– آنالیز رقبای موجود در حوزه گردشگری از جمله (Alibaba ، Ghasedak24 ، flightio ، Safaretan و غیره)

دستاوردها
ترافیک ارگانیک در مدت ۸ ماه فعالیتهای SEO توسط ما، ۲۵۰٪ بهبود یافت.

 

نمونه کلید واژه های بهینه سازی شده در سایت تیکبان :

 

نمونه کلید واژه های بهینه سازی شده در سایت تیکبان :

نمونه کلید واژه های بهینه سازی شده در سایت تیکبان :

نمونه کلید واژه های بهینه سازی شده در سایت تیکبان :

نمونه کلید واژه های بهینه سازی شده در سایت تیکبان :

اسماعیل سحاب
فالووم کنید